Demokrati, trygghet, kommunikation

Arbetet med att utveckla medborgardialogen är en ständig process som vi Moderater vill fortsätta utveckla. Bra kommunikation är viktigt och en förutsättning för det idag är en bra infrastruktur för bredband. Vi Moderater vill fortsätta bygga ut fibernätet så att alla får tillgång till fiber senast 2020. Viktiga utmaningar framöver är integrationsarbetet och bostäder till nyanlända. Integrationsarbetet arbetar hela kommunorganisationen med men man löser inte det själv, samarbete med frivilliga är en förutsättning för att det ska lyckas. Bostäder till nyanlända löser vi i första hand genom enkla, små lägenheter utanför det ordinarie bostadsprogrammet.

Vi vill

Fortsätta utveckla medborgardialoger i olika former

Bygga ut fibernätet med mål att alla skall få tillgång till fiber senast 2020

Verka för ett nära samarbete med polisen så att rätt insatser görs för att stärka tryggheten och minska tillgängligheten på droger

Tappade uppkopplingen