Gator, vägar, kollektivtrafik

Kommunens attraktivitet för boende och näringsverksamhet är helt beroende av utmärkta kommunikationer och god teknisk service. Med en utvecklad cykelled, som den nya mellan Höganäs och Jonstorp och den kommande mellan Nyhamnsläge och Brunnby, och även utbyggnad av väg 111 med en dragning utanför Strandbaden och Nyhamnsläge vill vi förbättra infrastrukturen för kommunen. Vi moderater vill satsa på cykelvägar och göra Höganäs till en cykelkommun.

Vi vill 

Satsa på cykelvägar, göra Höganäs till en attraktiv cykelkommun

Verka för utökad lokal busstrafik, knyt samman Väsby, Viken, Saluhall, Outlet

Bygga om Storgatan till ett attraktivt centrumstråk

Verka för en framtida dragning av väg 111 utanför Höganäs, Strandbaden och Nyhamnsläge, den s.k. helhetslösningen

Verka för en utbyggnad av väg 111 från Helsingborg

 

Tappade uppkopplingen