Infrastruktur, gator, vägar, kollektivtrafik och byggande

Höganäs är en levande kommun med många besökare. Det är också i hög grad en kommun där man bor
medan man arbetar i en annan kommun, närliggande eller längre bort. Detta ställer krav på att våra
kommunikationsmöjligheter fungerar på ett optimalt sätt, att det är enkelt att ta sig till och från kommunen, att parkeringsmöjligheterna är goda för den som kör bil, att kollektivtrafiken fungerar och att våra cykelvägar är utbyggda. Det ställer även krav på moderna och väl utbyggda samhällsbyggnadstjänster.

Vi vill:

 • verka för en god kollektivtrafik, både till och från kommunen och mellan våra orter i kommunen
 • verka för en utbyggd väg 111 förbi Höganäs och Strandbaden
 • verka för att väg 111 samt väg 112 blir högre prioriterade hos Vägverket
 • utveckla nya trafiklösningar i våra mest välbesökta byar och på våra mest trafikerade stråk
 • verka för säkra trafiklösningar för barn och ungdomar
 • att verka för effektivare halkbekämpning i hela kommunen
 • fortsätta utveckla cykelstråken i kommunen
 • öka antalet prioriterade stränder
 • verka för en rondell i korsningen Bruksgatan- Kullagatan
 • att det ska vara lätt att söka bygglov och att de höga resultaten i näringslivsrankningar behålls genom att kommunens beredskap inför den ökande efterfrågan på samhällsbyggnadstjänster möts
 • att digitaliseringsarbetet för att underlätta verksamheten intensifieras
 • att arbetet med nya detaljplaner ska ge frihet och skapa möjligheter
 • att fördjupade översiktsplaner och kulturmiljöwebb ska hållas aktuella och kontinuerligt bearbetas