Kommunala bolag

Vi vill fortfarande äga en majoritet av våra kommunala bolag, Höganäshem AB och Höganäs Energi AB. Det är av värde för våra skattebetalare att vi har koll på taxorna när det gäller Höganäs Energi AB och då framför allt fjärrvärmetaxan. Höganäs kommun är den största kunden och det faktum att vi har en låg taxa är en bidragande del av den attraktiva marknad vi kan erbjuda investerare och exploatörer.

Höganäshem AB är dominerande på bostadsmarknaden i Höganäs kommun, detta vill vi moderater ändra på. Vi vill sälja ut fler bostäder och se till att vi äger mindre än hälften av alla hyresrätter i kommunen för att skapa en nyttig konkurrens. Att vi har ett eget bostadsbolag är positivt på många sätt. Vi har ett verktyg att använda i tider då marknaden är utslagen. Vårt sociala åtagande blir mycket billigare och lättare när vi själva kan råda över bostäder på detta sätt.

Vi äger delar i NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) och Sydvatten. För att vi moderater ska stödja ett fortsatt delägarskap i NSR ska vi kunna se att det ger kommunen fördelar som uppväger och ger mervärden i förhållande till att köpa dessa tjänster på en fri marknad

Tappade uppkopplingen