Miljö

Tillväxt och utveckling av Höganäs måste givetvis gå hand i hand med hänsynstagande till miljön. Moderaterna vill att kommunen skapar förutsättningar för och stödjer etablering av fler laddplatser för elbilar i kommunen och att man i upphandlingar ska sträva efter närodlade livsmedel. Miljöfrågan är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för oss alla. Ett miljövänligt tänkande ska genomsyra alla beslut och verksamheter i kommunen.

Moderaterna är för förnyelsebar energi och ser gärna att vi gör fler försök med solenergi på våra kommunala fastigheter samtidigt som vi arbetar med att sänka energiförbrukningen i dessa.

Vi vill

Skapa förutsättningar för fler offentliga laddplatser för elbilar

Att man i upphandlingar strävar efter närodlade livsmedel

Fortsätta utbyggnaden av solenergi på kommunala fastigheter

Arbeta för sänkt energiförbrukning i kommunala fastigheter

Att all kommunal verksamhet ska präglas av miljötänk

Tappade uppkopplingen