Näringsliv

Företag ska med lätthet kunna få kontakt med kommunen. Ett större antal företag etablerade i Höganäs innebär att nya arbetsmöjligheter öppnas upp och att fler människor kommer i arbete. Att våra ungdomar får en god start på sina arbetsverksamma år är viktigt, därför satsar vi på projekt riktade till arbetslösa ungdomar (ex Unga i jobb och UngaTTack).

Kommunen är en stor arbetsgivare och därför är det viktigt att vi aktivt arbetar för att vara en attraktiv sådan.

Turism ska betraktas som en näringslivsfråga – turism ger arbetstillfällen och ökade intäkter, vi vill därför tillsammans med besöksnäringen fortsätta utveckla Kullabygden som turistmål.

Tappade uppkopplingen