Arbete och Näringsliv

Höganäs ligger i topp när det gäller näringslivsrankingen och så ska det förbli. En god service från
kommunen underlättar för nya företag att etableras och de existerande att växa.
Vi vill värna Kullabygdens särart, kulturmiljömässigt och miljömässigt, genom att utveckla
upplevelsenäringen till glädje för boende och besökare. Med nya och växande företag följer fler
arbetstillfällen och potential till inflyttning som i sin tur, genom ökade skatteintäkter, ger ett underlag till
fortsatt utveckling av Kullabygden.

Det ska vara enkelt att driva företag i Kullabygden. Kommunen ska vara en konstruktiv partner för företagen i bygden.

Vi vill:

  • ha oförändrad kommunalskatt
  • fortsätta marknadsföra och utveckla Kullabygden som en av Sveriges finaste destinationer för invånare och besökare
  • stärka samverkan mellan skola och företag
  • att utbildning av kommunens personal i ”förenkla för företagare” fortsätter
  • stimulera företagsetableringar genom god och samordnad service från kommunen
  • att kommunen fortsatt ligger i topp i näringslivsrankingar
  • fortsätta med projekt som hjälper unga och nyanlända till det första arbetet
  • verka för gårdsförsäljning av vin i Kullabygden