Arbete och Näringsliv

Företag ska med lätthet kunna få kontakt med kommunen. Ett större antal företag etablerade i Höganäs innebär att nya arbetsmöjligheter öppnas upp och att fler människor kommer i arbete. Att våra ungdomar får en god start på sina arbetsverksamma år är viktigt, därför satsar vi på projekt riktade till arbetslösa ungdomar (ex Unga i jobb och UngaTTack).

Kommunen är en stor arbetsgivare och därför är det viktigt att vi aktivt arbetar för att vara en arbetsgivare i framkant.

Turism ska betraktas som en näringslivsfråga – turism ger arbetstillfällen och ökade intäkter, vi vill därför tillsammans med besöksnäringen fortsätta utveckla Kullabygden som turistmål.

Vi vill

Fortsätta med projekt som hjälper unga och nyanlända till det första jobbet

Att kommunen fortsatt ligger i topp i näringslivsrankningar

Att företagsetableringar ska stimuleras genom god service från kommunen

I samarbete med besöksnäringen utveckla Kullabygden som turistmål

Tappade uppkopplingen