Kandidatpresentation

Fortsatt ansvar för Höganäs

1. Pia Möller

Jag vill verka för att Höganäs kommun blir den bästa kommunen att bo i, verka i, leva i och vistas i. Ett högprioriterat område för mig är utbildning. Fler ska gå ut skolan med fullständigt betyg. Vi ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner och leverera högkvalitativ utbildning och det vill jag arbeta för. Bra infrastruktur, god vård och omsorg, oavsett var i kommunen man bor ska finnas. Valfrihet är viktigt och den enskilde ska i möjligaste mån själv välja. Vi ska verka för ett gott företagsklimat, så kreativiteten stimuleras och arbetstillfällen finns. God livskvalitet och trygghet ska prägla vår kommun, vilket kräver kloka och hållbara prioriteringar i en kommun i ständig utveckling.

Yrke Legitimerad Gymnasielärare
Ålder 54 år

Uppdrag
Ledamot Kommunfullmäktige
Ordförande Utbildningsnämnden
Ordförande styrelsen för Moderaterna Kullabygden
Ersättare styrelsen för NSR AB


2. Peter Schölander

Jag vill utveckla vår kommun inom flera områden. Vi skall utveckla vår besöksnäring – det är där vi hittar jobben i framtiden, En väl utvecklad besöksnäring är en förutsättning för en god befolkningsutveckling och tillväxt. Vi skall som kommun verka för att vara en partner till våra företag och invånare. Vi skall vara enkla att ha att göra med för såväl medborgare som företag.
Jag vill se äldreomsorg och skola i toppklass och brinner för att hitta lösningar som ger oss mer för varje skattekrona. Vi skall också ligga i framkant vad avser investeringar inom miljöområdet. Klokt miljöarbete är bra både för miljön och den kommunala plånboken.

Yrke Kommunalråd
Ålder 53 år

Uppdrag
Kommunstyrelsens ordförande
Ledamot Kommunfullmäktige

3. Péter Kovács

Jag kandiderar till posten som kommunfullmäktiges Ordf. Min gedigna erfarenhet av politiken i Höganäs vill jag gärna utnyttja i denna roll, samtidigt som jag vill utveckla och förbättra arbetet i kommunfullmäktige. Höganäs är fantastiskt och har gjort en enorm resa sedan 2002. Men vi kan mer! Att hålla ordning och reda i ekonomin är grundbulten för Höganäs fortsatta framgång.

Har varit förtroendevald i Höganäs 37 år.
Ks Ordf. 2002-2017 i Höganäs

Yrke Fd. kommunstyrelse Ordf.
Ålder 56 år

Uppdrag
Ledamot Kommunfullmäktige
Nämndeman i Tingsrätten
Ordf. Höganäshem AB
Vigselförrättare

4. Marie Tidedal

Engagerade mig i ungdomars trygghet ute på stan 2008 och det ledde mig till politiskt engagemang 2009. Deltog i moderaternas kandidatskola och har haft uppdrag i kommunfullmäktige, utbildningsnämnden, byggnadsnämnden och nu senast socialnämnden. Sociala frågor, utbildning och arbetsmarknad är områden som intresserar mig. Det är viktigt med tidiga insatser i både hem och skola för att fler ska klara grundskolan och kunna söka till gymnasiet. Unga utan gymnasium och nyanlända har svårast att klara sig på arbetsmarknaden. En mer tillgänglig sjukvård – kortare kötider till psykiatrin, för unga och vuxna. Att få stöd tidigt för att kunna fatta egna val i livet är viktigt.

Yrke Projektsamordnare
Ålder 58 år

Uppdrag
Ledamot Socialnämnden
Vice ordförande Socialnämnden
Ledamot Socialnämndens arbetsutskott
Ledamot Kommunfullmäktige

5. Anders Ståhl

Infrastrukturfrågorna ska prioriteras i Skåne, vi behöver bl. a en fast HH-förbindelse och bättre motorvägar. Effektivisera verksamheten i Region Skåne så att vi kan få bra sjukvård utan högre skatt. Pandemin har visat att det finns kreativa lösningar för en effektivare och bättre vård. En vård med utgångspunkt i varje individ är en väg till framgång. Se över hela verksamheten och se till att regionen sysslar med kärnverksamheten i första hand. Regionen är mer än bara vård och infrastruktur, näringslivet måste ges förutsättningar att utvecklas och därför behövs arbete för att säkerställa elleveranserna till Skåne.

Yrke Politisk sekreterare
Ålder 58 år

Uppdrag
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen
Ordförande Kultur- och fritidsutskottet
Ledamot Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ersättare kommunstyrelsens planutskott
Ersättare Regionfullmäktige Skåne
Ersättare Sjukhusstyrelsen Helsingborg

6. Sandra Kovacs

Politik är ett måste för demokratin och är en grundbult för ett välfungerande samhälle. Jag vill, förutom att bidra till en ännu bättre kommun, få fler att förstå vikten av att engagera sig och få sin röst hörd.

Yrke Kommunikatör
Ålder 33 år

Uppdrag
Ledamot Kommunstyrelsen

7. Lars Linderot

Jag är född och uppvuxen i Helsingborg, har studerat juridik i Lund och bor permanent i Viken sedan 1991. Sommarboende i Skäret sedan 1964. Detta ger mig bra perspektiv och referenser på hur vi kan utveckla vår kommun och Kullabygden så att fler väljer att bosätta sig och arbeta här. Jag har under 10 år varit engagerad i styrelsen för Höganäs Gymnastikförening och tycker att det är viktigt att vi fortsätter att utveckla våra skolor, gymnasium, idrott, fritid och kultur så att våra ungdomar får en bra uppväxt och väljer att bosätta sig här. Som egen företagare sedan mer än 40 år vill jag att vi satsar på att locka fler företag till kommunen.

Yrke Egen företagare
Ålder 66 år

Uppdrag
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen och dess Arbetsutskott (ersättare) Planutskott, Näringslivsutskott

8. Göran Bengtsson

Jag vill fortsätta verka för ett Höganäs där alla känner sig trygga dygnets alla timmar. Genom att kommunen jobbar för att ökat samarbete mellan företag, organisationer och samhällsfunktioner kan vi bättre dra nytta av varandras kompetens och därmed tillsammans bygga den framtid vi vill ha.
Grunden för vår framtid har byggts upp av våra äldre och vi som samhälle måste se till att omsorgen om dem håller en hög klass precis som kvalitén på vårt utbud till våra barn så vi hjälper de som ska bygga vår framtid att få en bra start på livet.

Yrke Regional Sales Manager
Ålder 63 år

Uppdrag
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen
Ledamot Kommunstyrelsens arbetsutskott

9. Bo Caperman

Världen tar inte slut vid kommungränsen. Jag tror på Regionalt, Nationellt och Internationellt samarbete. I Höganäs bidrar jag med kunskap och breda internationella erfarenheter inom utbildning, arbetsmarknad och industri samt hantering av offentlig upphandling. Jag har som tjänsteman vid EU Kommissionen samarbetat med OECD, FN, de europeiska investeringsbankerna (EIB och EBRD) och Världsbanken, samt naturligtvis olika nationella organisationer. Under min Brysseltid hade jag styrelseplats i Brysselmoderaterna vidare var jag ordförande i Svenska Klubben i Belgien. Före Bryssel hade jag styrelseplats i Höganäsmoderaterna.

Yrke Civilekonom
Ålder 68 år

Uppdrag
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Utbildningsnämnden

10. Boel Olsson Litström

Jag är ekonom från Höganäs, återinflyttad efter 8 år i Asien. Engagerad i Moderaterna sedan 1989 och brinner fortfarande lika starkt för våra Moderata frågor och värderingar. Tidigare uppdrag: Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Höganäs Energi AB mfl. Under 20 års tid har jag tillhört företagsledningen och drivit ett familjeföretag inom IT-branschen. Parallellt har jag varit förtroendevald i Höganäs. I Asien arbetade jag b.la. som VD för Svenska Handelskammaren i Taipei, Taiwan. Jag vill verka för: God hushållning med och fördelning av våra skattemedel samt en budget i balans. Ett attraktivt företagsklimat, välmående småföretag, en bra miljö och stor valfrihet för individen.

Yrke Ekonom
Ålder 49 år

Uppdrag
Ledamot Socialnämnden

Representanter från valsedeln till kommunfullmäktige 2022