Fortsatt ansvar för Höganäs

Tappade uppkopplingen