Det går bra för Höganäs

Valet 2022 gav än en gång Moderaterna ett starkt mandat att vara tongivande i den lokala politiken. Ett förtroende som vi kommer att förvalta väl. I vårt handlingsprogram kan du läsa om vad Moderaterna i Kullabygden kommer att arbeta för att uppfylla under mandatperioden 2022 – 2026. 

Höganäs har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar i den skattefinansierade verksamheten
betalas kontant samtidigt som pensionsskulden är balanserad. Solid ekonomi, tillväxt och ett mycket starkt skatteunderlag gör kommunen trygg för invånare, brukare och personal. Skola, vård och omsorg går alltid först! Den goda ekonomin ger oss också goda möjligheter att utveckla Kullabygden för såväl invånare som besökare och verksamheter.

Sedan valet 2018 har vi arbetat med att förverkliga det som vi gick till val på. Nedan följer ett axplock av det vi åstadkommit under mandatperioden 2018-2022:

 • Skola och utbildning har varit ett prioriterat område. Under perioden har den nya Vikenskolan invigts. Vi har ökat valfriheten gällande skolval, då samtliga gymnasieelever som studerar inom ”fritt sök Skåne” får busskort. Även elever som väljer en annan grundskola inom kommunen än den man tillhör, kan få busskort om avståndet från hemmet till den valda grundskolan är nog långt. Våra skolor håller mycket hög kvalitet och uppvisar fina resultat, vilket gör skillnad för våra elever som får en god grund att stå på och som ger dem valmöjligheter. Våra skolresultat ligger i topp bland skånska kommuner.

 • Kommunen ligger fortsatt i topp i olika näringslivsrankingar, där till exempel Sveriges Kommuner och
  Regioner samt Svenskt Näringsliv rankar kommunen högt. Det är viktigt att ha ett gott företagsklimat som ger möjlighet till nya verksamheter och sysselsättning som i sin tur lägger grunden till en god vård, skola, omsorg, kultur och fritid.

 • Vi har fortsatt att stimulera skapandet av trygghetsboenden i kommunens alla delar. Nu finns de i Viken och Höganäs och det planeras för fler. Vi vill se trygghetsboenden i alla större orter i kommunen.

 • I samarbete med besöksnäringen har vi utvecklat Kullabygden som turistmål, ett arbete som fortsätter. Ett steg i den utvecklingen är det planerade hotellet i Höganäs hamn. Besöksnäringen är en förutsättning för levande byar med god service även utanför turistsäsongen.

 • För våra ungdomar har vi skapat ytterligare mötesplatser, bland annat en lokal för utövning av e-sport i Eric Ruuths kulturhus. Vi har tillsett att våra invånare under 2021 fick en ny gymnastikhall och en ny tennishall.

 • Vårt energibolag, Höganäs Energi, har satt ut mer än 50 laddstolpar i kommunen. Det gör Höganäs till den kommunen i Skåne med flest offentliga laddningsplatser för elbilar per invånare. Höganäs Energi erbjuder även fastighetsägare att bli mikroproducenter av el genom satsning på solpaneler.

 • Med hjälp av Höganäs Energi har fibernätet byggts ut till 100 % och anslutningsgraden ligger runt 80 %, en mycket hög siffra i dessa sammanhang. Det går bra för Höganäs!

 • Vi har fortsatt fokusera på miljö och klimat. Mer närodlade livsmedel finns med i senaste
  livsmedelsupphandlingen. Solenergi på kommunala fastigheter har byggts ut och energiförbrukningen i de kommunala fastigheterna har minskat avsevärt.

 • Pandemin fick kreativiteten att växa. Det har erbjudits många aktiviteter för att hålla igång våra seniorer trots alla restriktioner på grund av covid-19. Vi har också under denna utmanande tid löst uppgiften med distansundervisning och har på olika sätt lyckats stötta näringslivet.

Tappade uppkopplingen