Ett fritt och välmående Höganäs!

Valet 2014 gav än en gång Moderaterna ett starkt mandat att vara tongivande i den lokala politiken. Vi fick 46 % av väljarkårens förtroende. Givetvis vill vi fortsätta representera ännu fler väljare med en bred politik för fortsatt utveckling av Höganäs och Kullabygden. Höganäs har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt som pensionsskulden är balanserad. Solid ekonomi, tillväxt och ett mycket starkt skatteunderlag gör kommunen trygg för invånare, brukare och personal. Skola, vård och omsorg går alltid först! Men vi moderater vet att det inte räcker för att vara en attraktiv kommun. Kultur och fritid, infrastruktur och god skötsel av våra gemensamma ytor är viktiga beståndsdelar för att fortsätta vara attraktiva. En inflyttning på ca 250 personer om året ger Höganäs en bra grund för att behålla positionen som en av Sveriges ekonomiskt mest välskötta kommuner. Höganäs ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner. Kommunens mål ska vara att talangfulla och kompetenta medarbetare söker sig till dess verksamheter, stannar kvar och utvecklas till nytta för alla. Förenings- och kulturlivet är rikt i Kullabygden. Kommun och föreningsliv i samverkan kan göra att fler engagerade människor väljer Höganäs för aktiviteter och på sikt flyttar hit. Kommunen ska vara lyhörd och generös inför dessa positiva krafter. Höganäs har kommit långt i sitt miljöarbete och vi har gått till handling genom en väl genomarbetad miljöplan. Vi moderater vill investera 70 miljoner kronor på att energieffektivisera kommunens fastigheter under de kommande 4-5 åren. Viktiga utmaningar framöver är integrationsarbetet samt att ytterligare stärka företagsklimatet i kommunen. Bostäder till nyanlända löser vi i första hand genom enkla, små lägenheter utanför det ordinarie bostadsprogrammet. Vi moderater vill att det ska vara lätt att få bygglov. Översiktsplan och detaljplaner ska ge frihet och skapa möjligheter. Våra ungdomar är vår framtid! Bra skola, bra fritidsmöjligheter och möjlighet till arbete är nyckeln till allt annat. Moderaternas strävan är att hålla ungdomsarbetslösheten så låg som möjligt och ett led i det arbetet är att skolorna håller hög kvalitet. Vi vill ha en skola där kunskapsresultaten står i centrum och trygghet och studiero råder. En skola som präglas av höga ambitioner, utveckling och evidensbaserad forskning. Höganäs kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner där utbildningen eleverna får med sig är aktuell och barn och elever rustas för framtiden och för en modern arbetsmarknad.

Tappade uppkopplingen