Styrelsen Moderaterna i Kullabygden 2023

Nils Hyllienmark
Ordförande
nhyllienmark@gmail.com

Judith Melin
Vice ordförande
judith.melin@telia.com

Peter Schölander
Kommunstyrelsens ordförande
peter.scholander@hoganas.se

Roger Andersson
Sekreterare
m.roger.andersson@gmail.com

Johan Fischer
Senioransvarig
johan.fischer@olfactorius.se

Anneli Söderhjelm
Kassör
soderhjelm.anneli@gmail.com 

Sandra Kovacs
Webb- och social media ansvarig, MQ-ansvarig
sandra.kovacs@hoganas.se

Fredrik Walderyd
Medlemsansvarig
fredrik.walderyd@hoganas.se

MUF-representant, vakant

Tappade uppkopplingen