Det här är vår styrelse 2018:

Ordförande: Göran Bengtsson

Vice ordförande: Péter Kovács

Kassör: Margareta Ölwe

Sekreterare: Anders Ståhl

Medlemsansvarig: Solweig Adam Stjernvall

M-kvinnoansvarig: Pia Möller

Aktivitetsansvarig: Ingemar Narheim

Seniorrepresentant: Fastställs på Moderata Seniorers årsmöte den 12 mars 2018

Ledamot: Peter Schölander

Ledamot: Lina Östergren

MUF-representant: Vakant

Tappade uppkopplingen