Kultur och fritid

Ett nyskapande och fritt kulturliv är en av grunderna för ett öppet samhälle – kulturell mångfald stimulerar inte bara människans intellektuella och emotionella utveckling, utan bidrar också till att utveckla det civila samhället och det offentliga samtalet. Våra långa, fina stränder, satsningar på keramiken och vårt sportcentrum, utvecklar Höganäs attraktionskraft. Barn och ungdomar saknar till skillnad från vuxna egna medel att finansiera sin fritid vilket gör dem till en prioriterad grupp för fritids- och kultursatsningar och därmed målgruppen för riktade subventioner. Ett bra utbud av aktiviteter för äldre blir också viktigt när vi lever längre och är mer aktiva längre upp i åldrarna.

Vi vill 

Fortsätta marknadsföra Kullabygden som Sveriges keramikbygd

Ta ett första spadtag för ett nytt bibliotek/kulturhus senast 2022

Utöka marknadsföringen av Kullabygden som mat- och vinbyggd

Arbeta för möjlighet till en lokal för utövning av e-sport i kommunen

Möjliggöra för återkommande kulturarrangemang och events i Höganäs hamnområde, t ex genom en utomhusscen

Fortsätta stödet till föreningar, med fokus på ungdomsverksamhet

Verka för ett bra utbud av fysiska aktiviteter för seniorer

Tappade uppkopplingen