Kultur och fritid

Ett nyskapande och fritt kulturliv är en av grunderna för ett öppet samhälle – kulturell mångfald stimulerar inte bara människans intellektuella och emotionella utveckling, utan bidrar också till att utveckla det civila samhället och det offentliga samtalet. Våra långa, fina stränder, satsningar på keramiken och vårt nya sportcentrum, utvecklar Höganäs attraktionskraft. Barn och ungdomar saknar till skillnad från vuxna egna medel att finansiera sin fritid vilket gör dem till en prioriterad grupp för fritids- och kultursatsningar och därmed målgruppen för riktade subventioner.

Tappade uppkopplingen