Kultur, idrott och fritid

Vi vill skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla, då det kan förebygga ohälsa och främja god
psykisk och fysisk hälsa. De återkommande kulturarrangemangen och evenemangen ska fortsätta
utvecklas. Vi vill att de stora beslutade investeringarna i ett nytt Kulturhus/Bibliotek samt sammanslaget Museum och Keramiskt centrum genomförs. Mat, vin och keramik är ledorden.

Vi vill:

  • skapa rörelsevanor i vardagen för alla åldrar
  • säkerställa alla barns jämlika tillgång till rörelse och rörelseglädje
  • undersöka möjligheterna att utveckla Kullagymnasiet med hälsoinriktade program
  • fortsätta utveckla aktiviteter i samverkan med föreningslivet, t ex sommarsportskola, som ger ungdomar möjlighet att prova på olika fritidssysselsättningar
  • verka för att utveckla Keramiskt Center till Sveriges keramiska medelpunkt genom samgående med
    Höganäs museum och om möjligt med placering på Höganäs Övre
  • fortsätta medverka till att det finns ett brett spektrum av evenemang i Höganäs året om
  • under mandatperioden inviga det nya Kulturhuset och biblioteket i Höganäs centrum
Tappade uppkopplingen