Vård och omsorg

Grunden för arbetet inom äldreomsorgen är valfrihet och trygghet. Det finns en lång rad olika valmöjligheter inom boenden och hemtjänst med hjälp av många fristående aktörer. Äldrevården och övrig omsorg har under det senaste decenniet varit föremål för ständiga krav på utveckling. Vård och omsorg tillhör de högst prioriterade områdena för oss moderater, och det är inom omsorgen som vi vill satsa resurser.

När man blir pensionär ska man själv få välja var man vill bo och vem som ska hjälpa till när man inte längre orkar själv. Vi vill stimulera fler seniorboenden och trygghetsboenden i hela kommunen – i våra byar så väl som i centralorten.

Vi vill 

Utveckla anhörigstödet

Verka för fler privata alternativ i vården

Att skapande av fler trygghetsboenden ska stimuleras av kommunen

Utöka valmöjligheterna vid måltider, t ex låta de äldre välja mat från Kullabygdens restauranger

Arbeta för att det under mandatperioden invigs ett nytt vårdboende

Verka för ökad personaltäthet i äldreomsorgen

Införa servicejobb i vården

Tappade uppkopplingen