Nyheter

Nyheter

Förskolorna i Viken

Utbildningsnämnden i Höganäs kommun beslutade i tisdags, den 21/4, att man ställer sig positiv till en försäljning av fastigheten Stubbarp 34:24 i Viken till SBB. Bolaget har för avsikt att uppföra en förskola där och i och med försäljningen kan en ny förskola byggas och utbudet av förskoleverksamhet öka utan att kommunen tar i anspråk investeringsmedel eller tvingas låna till egen byggnation.

Utbildningsnämnden beslöt också att uppdra åt utbildningsförvaltningen att organisera förskoleverksamheten i Viken så att alla nuvarande barn är kvar på norra Hage t o m höstterminen 2020. Vårterminen 2021 startas en femårsgrupp på Vikenskolan för alla femåringar som nu går på både Norra Hage och Vikens Ry.

Alla kvarvarande 1-4 åringar på Norra Hage flyttas samtidigt över till Vikens Rys förskola, som har tillräckligt många lediga platser. Vid behov av ännu fler platser startas en utegrupp på Vikens Ry i samma veva. Norra Hage stängs då och lokalerna lämnas. Personalen från Norra Hage, som varit med och tagit fram förslaget, följer med barnen och barngrupperna behålls som de är idag enligt planen.

När prognoser förändras ganska kraftigt är det av största vikt att kunna ändra i tidigare fattade planer för att anpassa efter en mer trolig verklighet. I en redan tuff ekonomisk situation tar majoriteten ansvar för kommunens ekonomi och ser till att skattemedel används så att vi får maximalt ut av dem. Vi vågar prioritera när det behövs.

Ett led i det ekonomiska ansvaret är att använda våra resurser effektivast möjligt. Vikenskolan byggs för drygt 800 elever, men har idag enbart ca 580 elever. Genom att starta femårsgrupper och placera dessa på skolan använder vi lokaler som vi ändå har kostnader för. Kostnader för anpassning av dessa lokaler och utemiljöer för femåringarna är förhållandevis låga investeringskostnader och de uppgår långt ifrån till samma summa som årshyran för Norra Hages förskola.

Andra positiva effekter av gårdagens beslut är att vi fyller förskolan Vikens Ry. Utbildningsnämnden får även minskade hyreskostnader då Norra Hage lämnas och marken kan användas till annat eller kanske t o m säljas.

Vi har drygt 200 lediga förskoleplatser sett till hela kommunen, fristående förskolor inräknade. Genom det beslut som togs kommer antalet outnyttjade platser att minska och våra förskolor därmed användas mer kostnadseffektivt. Det finns lediga platser i Viken även efter genomförd förändring och de räcker fram till den nya förskolan byggs av privat entreprenör.

Femårsgrupper finns på andra håll i kommunen och såväl barn, föräldrar som pedagoger har gett positiva signaler om den verksamheten. Det finns en pedagogisk vinst att ha just femåringar för sig och samverkan med förskoleklassen kan öka.

Årsmöte 2020

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte med Moderaterna i Kullabygden!

Vi startar med sedvanliga årsmötesförhandlingar och därefter äter vi en bit mat. Under kvällen kommer riksdagsledamot Ulrika Heindorff att prata om sitt riksdagsarbete.

Kostnad för måltiden är 100 kr och betalas på plats via Swish eller kort. I det priset ingår mat,bordsvatten samt kaffe. Annan dryck finns till försäljning.

Anmälan senast den 16mars 2020, ange också om du deltar i måltiden, samt om du behöver specialkost, till Anders Ståhl på: 

anders.stahl@moderaterna.se

VÄLKOMMEN!

Styrelsen för Moderaterna i Kullabygden

Hemsidan uppdaterad

Nu är hemsidan uppdaterad med uppgifter på ledamöter i de kommunala bolagen.

De nyvalda

Sidorna för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen med utskott är nu uppdaterade med alla nyvalda. Du hittar dem under menyn “Våra politiker”. Även våra nämnder är nu uppdaterade med de nya namnen. De kommunala bolagen byter styrelser efter respektive bolagsstämma senare i vår.

Valsedeln till Kommunfullmäktige i Höganäs fastställd

Måndagen den 26 februari höll Moderaterna i Kullabygden sitt årsmöte 2018. Eftersom det är valår i år var mötet även nomineringsmöte inför kommunfullmäktigevalet. Styrelsen presenterade sitt förslag till valsedel som bygger på resultatet av provvalet samt en komplettering med fler namn. Enda förändringen är att Péter Kovács och Peter Schölander har bytt plats i förhållande till provvalet. Här är hela listan:

1PeterSchölander50Mölle
2PéterKovács52Höganäs
3AndersStåhl54Lerberget
4PiaMöller50Lerberget
5MarieHolmstedt42Viken
6LarsLinderot62Viken
7MarieTidedal54Höganäs
8GöranBengtsson59Äsperöd
9JudithMelin66Jonstorp
10IngemarNarheim70Arild
11GustafWingårdh68Viken
12SolveigAdam Stjernvall64Jonstorp
13Britt-IngerHillhammar Ekberg71Rekekroken
14OlofSuneson68Nyhamnsläge
15AndersMelin73Jonstorp
16BoCaperman64Höganäs
17AnnaLarsson51Jonstorp
18MargaretaÖlve60Viken
19GunillaTengvall72Viken
20MiraGerxhaliu34Höganäs
21Ann-BrittStrufve77Viken
22FredrikWalderyd34Viken
23ChristianWadsworth52Viken
24NatalieSvensson Ahlqvist43Jonstorp
25VilleFelvin45Lerberget
26LinaÖstergren44Nyhamnsläge
27LeifÖrtendahl60Höganäs
28BertilZiegler76Lerberget
29ClaesKollberg71Viken
30CharlotteLewenhaupt40Lönhult
31MattiasBorgström38Lerberget
32EwaEriksson73Viken
33BoBrantmark79Nyhamnsläge
34BengtÅström69Viken
35MatsMöller51Lerberget
36LennartEkberg71Rekekroken
37KjellLundberg68Viken
38TheaEnhörning26Höganäs
39IngerBrantmark78Nyhamnsläge
40RobertOtto35Viken
41AndersTuvehjelm73Lerberget
42KatarinaLjungkvist74Höganäs
43MaxBengtsson27Lerberget

Valsedlarna klara

Listorna till riksdags- och regionvalet är klara

Den 25 november träffades ungefär 600 Skånska moderater för att fastställa valsedlar till riksdag och region. Moderaterna i Kullabygden har namn med på båda valsedlarna. Till riksdagen kandiderar Anita Söderlind på plats 9 och Anders Ståhl på plats 15. Till Regionen kandiderar Anders Ståhl på plats 11, Johan Fischer på plats 37 och Ingemar Narheim på plats 42.

De fastställda listorna går att se på följande länk: skanemoderaterna.se/valsedlarnom/

Provvalsresultatet är klart!

 

Provvalet, som ägde rum mellan den 25 augusti och 15 september, har nu sammanställts och resultatet finner ni nedan.

Moderaternas provval är en del av moderaternas process att ta fram en valsedel till kommunfullmäktigevalet i Höganäs kommun 2018. Valsedeln kommer slutligt att fastställas i samband med årsmötet i februari/mars 2018.

Så här blev resultatet i provvalet:

PlaceringFörnamnEfternamnRöster
1PeterKovacs30
2PeterSchölander28
3AndersStåhl26
4PiaMöller24
5MarieHolmstedt21
6LarsLinderot16
6MarieTidedal16
8GöranBengtsson15
9JudithMelin14
10IngemarNarheim13
10GustafWingårdh13
10SolveigAdam Stjernvall13
13Britt-IngerHillhammar Ekberg12
13OlofSuneson12
15AndersMelin11
15BoCaperman11
15AnnaLarsson11
18MargaretaÖlwe10
19GunillaTengvall9
19JonasHolmstedt9
21MiraGrxhalija8
22Ann-BrittStrufve7
23ChristianWadsworth5
23NatalieSvensson Ahlqvist5
23FredrikWalderyd5
26VilleFelvin4
27LilianWallin3
27LinaÖstergren3
29BertilZiegler1
29LeifÖrtendahl1
29ClaesKollberg1

 

Resultatet för provvalet till region och riksdag hittar ni här: http://skanemoderaterna.se/provval17/ . Där hittar ni även uppgifter om valdeltagandet i de olika valen.

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen